Virksomhedstilfredshed

Erhvervsskolerne formidler praktikpladser i virksomheder og følger løbende, hvordan det går eleverne i deres læretid. Vi skal ifølge lovgivningen kvalitetsudvikle og kvalitetssikre uddannelsernes praktikdel.

Uddannelsesbenchmark.dk‘s koncept er at give virksomhederne mulighed for at vurdere deres tilfredshed med den måde, skolernes praktikpladsservice fungerer på og på hvordan skolerne tilrettelægger sine skoleforløb, herunder specielt elevens afsluttende fagprøveforløb.

Kontakt os for at høre nærmere om konceptet og spørgerammen.