Trives medarbejderne?

Uddannelsesbenchmark.dk omfatter et koncept for måling af medarbejdertrivsel på uddannelsesinstitutioner. Den belyser medarbejdernes syn på arbejdspladsen, tilfredshed med egne opgaver, forholdet til kolleger, teamarbejdet, pædagogisk udvikling, synet på nærmeste leder samt vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

En måling af trivslen blandt medarbejderne opfylder kravene til gennemførelse af APV i Lov nr. 268 om arbejdsmiljø.

Medarbejdertrivselsundersøgelsen kan som en allround temperaturmåling af medarbejdernes trivsel have et problem med ”den afsmittende virkning”. Er utilfredsheden stor på enkeltområder, så er det galt på næsten ALLE områder. ”Nu skal ledelsen have et vink, de ikke kan misforstå!” Det kan være svært at fokusere på det centrale og sige: Det er her, der skal sættes ind. Man kan analysere skolens score, og man kan sammenligne sig med andre og finde ud af, hvor man ligger over, og hvor man halter efter. Men man får ikke dermed nogen garanti for at ramme ”de rigtige indsatsområder”. Man kan selvfølgelig prøve at få uddybet svarene hos medarbejderne, men spørger man, hvad et godt arbejdsmiljø er, risikerer man at få 20 forskellige svar. Mindst.

Fastsættelse af indsatsområder kræver m.a.o. en stor grad af analyse og fortolkning. Hvor kan vi få den største (målbare) og bedste effekt for skolen ved at sætte ind?

Et godt hjælpeværktøj kan være at følge op med fokusgruppeinterviews. Og husk efter en en APV er det både ledelses- og medarbejderrepræsentanters ansvar at følge op.

Kontakt os for at høre nærmere om spørgerammen, hvordan vi gennemfører den, hvor tit og hvordan vi følger op?