Trives elever og studerende?

Kernen i Uddannelsesbenchmark.dk‘s arbejde er måling af trivslen i

• Erhvervsuddannelserne (EUD): Grundforløb og Hovedforløb
• De gymnasiale uddannelser:
Hhx, htx, stx og hf
• De korte videregående uddannelser (KVU): Markedsføringsøkonom, datamatiker, multimediedesigner, serviceøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, administrationsøkonom, designteknolog og e-designer
• Akademiuddannelserne

I henhold til lov om undervisningsmiljø er skolerne forpligtede til at gennemføre jævnlige undersøgelser af elevernes og de studerendes holdning til det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Derudover spørges til deres syn på undervisningen, lærerne, ledelsen, socialt miljø, it og information.

Vi opstiller skolens resultater, så man kan sammenligne/benchmarke på landsplan, på uddannelsesplan og på klasseplan. For hvert spørgsmål kan man se den samlede score i procent og et indekstal, der viser bedste praksis.

Derudover kan respondenterne komme med kommentarer på udvalgte områder. Det gøres flittigt og konstruktivt. Ingen hænger nogen ud – er vores lange erfaring.

Kontakt os for at høre nærmere om vores kvalitetskoncept og de forskellige spørgerammer på dette område.