Om Uddannelsesbenchmark.dk

Om Uddannelsesbenchmark.dk
Netværket er for institutioner med ungdomsuddannelser.
Vi samarbejder om kvalitetudvikling – måling af elevtrivsel, medarbejdertrivsel m.m., og har fokus på, hvordan man tilrettelægger og følger op på kvalitetsarbejdet på uddannelsesinstitutioner.

Netværket er overordnet organiseret med et forretningsudvalg, et repræsentantskab og en række særlige uddannelsesnetværk. Hver medlemsskole repræsenteres af to personer ved repræsentant-skabsmøder. Hvert uddannelsesnetværk har et medlem i forretningsudvalget.

Vi har særligt fokus på:
Benchmarking
Vi sammenligner vores evalueringsresultater.

Benchlearning
Vi lærer af hinandens gode resultater og opfølgningsarbejde.

Netværk
Vi arbejder i særlige netværk, der giver medlemsskolerne det bedst mulige udbytte af medlemskabet.

I den højre side kan man finde yderlige oplysninger om hvad det er, der uddannelsesbenchmark står for og byder på.  Der er information om forretningsudvalget, vores kvalitetskoncept, præsentationsmaterialer, repræsentatskabet, og vores værdigrundlag.

Ved at vælge en af de linker, på den højre side, kommer man ind på de tilsvarende kategorier.