Benchlearning

Benchlearning er at følge op på benchmark-resultaterne på en måde, så man lærer af god praksis.

I Uddannelsesbenchmark.dk benchlearnes først og fremmest i særlige netværk for at gøre opfølgningsarbejdet på trivselsundersøgelserne så meningsfuldt som muligt.

Klik her for at se eksempel på benchlearning i Netværk A