Benchlearningdage

Mandag, syntes jeg ikke, jeg havde tid til at tage af sted, men det var godt jeg gjorde. Jeg havde meget med hjem!”

 

Tilbagemeldingerne på benchlearningdagen i Vejle den 10. januar er meget positive. ”Gode oplæg og indspark Godt at oplægsholdere var så forskellige i udgangspunkt og form. Gode rammer god forplejning. God dag”, som en af deltagerne formulerer det.

 

I forllængelse af gennemførelsen af den anden trivselsundersøgelse med den ”nye spørgeramme” arbejdes der seriøst med opfølgningen på skolerne i netværket. På baggrund af succesen sidste år, havde Uddannelsesbenchmark.dk igen tilrettelagt en benchlearningdag, hvor vi gik i dybden med at videndele og arbejde i netværk.

 

Deltagerne blev involverede og fik feedback på egen praksis, og der var oplæg i workshops med eksempler på god praksis fra:

  • ·         Mette Andersen fra IBC – Aabenraa,
  • ·         Jørgen Lassen fra Rødkilde Gymnasium,
  • ·         Melanie Dalentoft fra Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
  • ·         Nina Larsen fra Niels Brocks Elitegymnasium,
  • ·         Ulla Sørensen og Dorthe Schoubye fra Roskilde Handelsskole, og
  • ·         Britta Veje fra Haderslev Handelsskole.

Uddannelsesbenchmark.dk vil dog selvfølgelig – ligesom på andre områder – arbejde på at forbedre kvaliteten af konceptet for benchlearningdage i netværket – så vi til næste år kan få en endnu bedre dag. Nedenfor er præsentationerne fra dagen tilgængelige.

 

2012-01-10_Uddannelsesbenchmark dk_Benchlearningdag

2012-01-10_Kvalitetsledelse_og_Benchlearning_Aspekt

2012-01-10_Det_gode_skolemiljoe_IBC

2012-01-10_Det_gode_skolemiljoe_Roedkilde_Gymnasium

2012-01-10_Udfordringer_til_eleverne

2012-01-10_Fastholdelse_Roskilde_Handelsskole

2012-01-10_Fastholdelse_Haderslev_Handelsskole

Idekatalog_til_netvaerkssamarbejdet_2012