Netværk og medlemsskoler

Netværkssamarbejder for en bedre skole:

Netværk er det bedste redskab til videndeling om god praksis i forbindelse med trivselsundersøgelser.

Netværkene i Uddannelsesbenchmark.dk er sammensat sådan, at det passer bedst muligt for de deltagende uddannelsesinstitutioner.

  • Netværk A – skoler i øst
  • Netværk B – hg og hhx i vest
  • Netværk C – Synergiskolerne
  • Netværk D – stx (gymnasier og HF)
  • Netværk E – hovedforløb på EUD
  • Netværk F – de største handelsskoler

Klik på de enkelte netværk til venstre for at få mere information.

Links til skolerne

Campus Bornholm kontaktperson:  Pia Holm Hansen phh@cabh.dk

Campus Vejle kontaktperson: Jacob Lund jlu@vejlehs.dk

EUC Nordvestsjælland kontaktperson: Anders Lykke Nielsen alni@eucnvs.dk

Fredericia Gymnasium kontaktperson: Martin Ingemann MI@fredericia-gym.dk

Frederikshavn Handelsskole kontaktperson: Tommy Christensen – tchr@fhavnhs.dk

Detaildivisionen kontaktperson: Poul Erik Pedersen pep@detaukdivisionen.dk

Grindsted Erhvervsskole kontaktperson: Ole Jensen –Ole.Jensen@eggrindsted.dk

Haderslev Handelsskole kontaktperson: Britta Veje bv@hhs.dk

Handelsskolen København Nord kontaktperson: Rikke Skov Nielsen ris@knord.dk

IBC, International Business College kontaktperson Kristina Ringkjøbing-Christiansen – krc@ibc.dk

Køge Handelsskole kontaktperson: Finn Arvid Olsson fao@khs.dk

Niels Brock kontaktperson: Jan Christensen jch@brock.dk

Randers Statsskole kontaktperson: Søren Kveiborg kv@rs-gym.dk

Rosborg Gymnasium kontaktperson: Jette Nørgaard – jn@rosborg-gym.dk

Roskilde Handelsskole kontaktperson: Carsten Nielsen cn@rhs.dk

Rybners kontaktperson: Rasmus Løjborg rl@rybners.dk

Silkeborg Business College Kontaktperson: Ida Konggaard ida@silkehs.dk

Skive Handelsskole kontaktperson: Bruno Sørensen bs@skivehs.dk

Svendborg Erhvervsskole kontaktperson: Else Aldahl EANI@svend-es.dk

TietgenSkolen kontaktperson: Erik Schou ersc@tietgen.dk

Tønder Handelsskole kontaktperson: Palle Guldbrandsen pg@toha.dk

Tradium kontaktperson: Dorte Wettergreen Mulvad dwm@hsminerva.dk

Uddannelsescenter Holstebro kontaktperson: Svend Ørgaard svend@holsths.dk

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium kontaktperson: Bettina Mogensen bm@vardehs.dk og Ann Jakobsson – aj@vardehs.dk

Vejen Handelsskole kontaktperson: Morten Kornerup-Bang mb@vejenhs.dk

Vestfyns Handelsskole og Handelsgymnasium kontaktperson: Carsten Hogrefe hog@vestfyns.dk og Lone Holm – lhn@vestfyns.dk

Zealand Business College kontaktperson: Rasmus Birch rasb@zbc.dk

Århus Købmandsskole kontaktperson: Michael Brødsgaard mido@aabc.dk