Nyt fra Netværkene

Netværk: A

2014-11-26: Netværk A har afholdt møde den 26. september. Gruppen diskuterede status på det koordinerede kvalitetsarbejde og Carsten Nielsen fra Roskilde Handelsskole ville i forlængelse heraf komme med et bud på en revideret version af Arbejdsgrundlag og årshjul i Netværk A. Gruppen aftalte desuden at undersøge interessen for at planlægge og gennemføre en elevrådskonference i 2015. Næste møde afholdes den 4. december, hvor der også vil blive sat særlig fokus på undervisningsevaluering og krav til skolernes kvalitetsarbejde i den nye EUD-reform.

2013-11-27: Netværk A er ved at afslutte FoU-projektet på hg Udfordring 2013, og man har afholdt årets elevrådskonference på Køge Handelsskole den 22. oktober, sammen med blandt andre Ørestadens Gymnasium. Her er link til videoen derfra: https://www.youtube.com/watch?v=RYXjQcKyNOY Man arbejder videre med et særligt fokus på feedback og tilbagemeldinger til eleverne, og har i forbindelse med efterårets ETU tilføjet elementer fra Modul 38 i spørgerammen for EUD grundforløb.

12-09-2013: Netværk A er stadig i gang med FoU-projektet på hg Udfordring 2013. De medvirkende skoler er i gang med at udbrede erfaringerne lokalt. Netværkets elevrådskonference kommer i år til at blive gennemført på Køge Handelsskole den 22. oktober, og man inviterer ud over repræsentanter fra skolerne i netværket også fra Ørestadens Gymnasium. Man arbejder med et særligt fokus på feedback og tilbagemeldinger til eleverne, og vil i forbindelse med efterårets ETU tilføje elementer fra Modul 28 i spørgerammen for EUD grundforløb.

[catlist id=47]
[catlist id=29]
[catlist id=48]

Netværk: B

2013-11-27: Netværk B arbejder med et særligt fokus på feedback og tilbagemeldinger til eleverne. Netværk B har gennemført ElevrådsCamp i efteråret. Her er links til et par videoer fra arrangementet:

Kort udgave: http://www.youtube.com/watch?v=_Y6tJ1vdKYc

Lang: http://www.youtube.com/watch?v=9Ee-j9SByVg

12-09-2013: Netværk B gennemfører den næste ElevrådsCamp i efteråret. Ligesom i Netværk A arbejder Netværk B med et særligt fokus på feedback og tilbagemeldinger til eleverne, og vil i den forbindelse tilføje elementer fra Modul 28 i spørgerammen for EUD grundforløb.

[catlist id=57]
[catlist id=31]
[catlist id=49]

Netværk: C

2013-11-27: Netværk C har fået nye repræsentanter fra medlemsskolerne. Carsten Nyvang fra Grindsted Erhvervsskole og Erik Carstensen fra Ribe Handelsskole er begge stoppet: Britta Veje har tidligere lovet at undersøge, hvem der har erstattet dem, og melder dette tilbage til FU, og hun følger nu op på sagen. Netværk C er blevet ændret sådan: Skanderborg-Odder Uddannelsescenter – er stoppet og Lemvig Handelsskole har indgået fusion med Lemvig Gymnasium. Til gengæld er Ringkøbing Handelsskole blevet medlem af SYNERGIskolerne igen, så de bliver nu formelt medlem af Netværk C.

Netværk C har som en særlig aktivitet afholdt elevrådstræf i Varde den 17. september, hvor det overordnede emne var elevrådet – hvordan ryster man elevrådet sammen? – hvordan holder man fast i medlemmerne? – hvad er elevrådet kendt for på skolen? – og hvad er elevrådets vision for det kommende år. Desuden har netværket besluttet, at man i fællesskab vil arbejde på at udvikle skolernes handlingsplan – den er en vigtig del af skolernes kvalitetsarbejde, og havde planlagt et 12 – 12 møde i november, der dog på grund af afbud fra UVM er blevet udskudt til foråret 2014, hvor der bliver fokus på skolernes didaktiske og pædagogiske grundlag og undervisningsdifferentiering.

12-09-2013: Netværk C holder elevrådstræf i Varde på tirsdag d. 17. september, hvor det overordnede emne er elevrådet – hvordan ryster man elevrådet sammen? – hvordan holder man fast i medlemmerne? –  hvad er elevrådet kendt for på skolen? – og hvad er elevrådets vision for det kommende år.

[catlist id=58]
[catlist id=33]
[catlist id=50]

Netværk: D

2014-11-26: Netværk D har holdt møde den 13. november om det fælles samarbejde omkring arbejdet med undervisningsevalueringer.

2013-11-27: I Netværk D har Torben og Else indkaldt gymnasierne til møde på Rosborg Gymnasium den 6. februar, hvor blandt andre Rybners nu er med som mere aktiv deltager i netværksarbejdet. Anne Louise Mørk er blevet erstattet af uddannelsesleder Barbara Illum på Horsens Gymnasium og Liv Tind Hauch er blevet erstattet af rektor Flemming Steen Jensen som kontaktperson fra Horsens Statsskole.

12-09-2013: I Netværk D blev det oprindeligt planlagte møde på Ørestadens Gymnasium den 31. januar 2013 aflyst. Torben forsøger at indkalde gymnasierne til et møde. Man er særlig opmærksom på, at Rybners har tilkendegivet, at de vil gå mere aktivt ind i netværkssamarbejdet. Anne Louise Mørk fra Horsens Gymnasium og Liv Tind Hauch fra Horsens Statsskole er begge stoppet: Torben undersøger, hvem der har erstattet dem, og melder dette tilbage til FU.

[catlist id=59]
[catlist id=35]
[catlist id=51]

Netværk: E

2014-11-26: Netværk E afholder møder den 19. november og primo december omkring justering af ”den reduceredespørgeramme” på de merkantile hovedforløb.

2013-11-27: Netværk E har indkaldt til nyt møde på Handelsfagskolen den 17. december, hvor blandt andet virksomhedstilfredshedsundersøgelser bliver sat på dagsordenen. På Handelsfagskolen er Mads Steenberg stoppet, og skolen er i gang med at finde en ny kontaktperson.

15-03-2013 – I Netværk E har man i samarbejde med @venquest udarbejdet et mere læsevenligt koncept for netværksrapporterne, hvor data især bliver præsenteret gennem søjlediagrammer.

[catlist id=24]
[catlist id=26]
[catlist id=22]

Netværk: F

15-03-2013 – I Netværk F har lederne på EUD afholdt fælles arbejdsdag om fælles pædagogisk og didaktisk grundlag på Århus Købmandsskole den 4. marts.

[catlist id=60]
[catlist id=37]
[catlist id=52]