TOP

Invitation til temadag: Kvalitetsarbejdet på gymnasieområdet

Tilknyttet nye data om digitalisering i undervisningen

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 09.30 – 15.00
på Rosborg Gymnasium & HF, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Hvilke forventninger har Undervisningsministeriet til institutionernes kvalitetssystem forbindelse med de nye uddannelsespolitiske mål, og hvilken ny viden har vi desuden fået om digitalisering i undervisningen på vores uddannelser?

Disse spørgsmål vil vi sætte fokus på ved temadagen, som indeholder præsentationer fra Undervisnings ministeriet, Danske Erhvervsskoler, -Gymnasier og fra god praksis ude på skolerne. Der vil blive mulighed for at dele viden og erfaringer med ligesindede om det lokale kvalitetsarbejde, og en ny folder med Kort og godt om kvalitetsarbejdet i de gymnasiale uddannelser vil blive uddelt.

Læs mere om programmet, tilmelding og mere i invitationen her:

TOP

Comments are closed.