Uddannelsesbenchmark

Uddannelsesbenchmark er et netværk for skoler indenfor ungdomsuddannelserne – det gymnasiale område (hhx, htx stx, hf), og erhvervsuddannelserne (grundforløb og hovedforløb).
Netværket er et samarbejde om kvalitet – måling af elevtrivsel, medarbejdertrivsel m.m. – samt ikke mindst, hvordan man tilrettelægger og følger systematisk op på målingerne i et samlet kvalitetsarbejdet.

Sammen benchmarker vi – det vil sige: vi sammenligner vores evalueringsresultater – og benchlearner – det vil sige: vi lærer af hinandens gode resultater og fremgangsmåder.

Response Insight er en del af den værktøjskasse, der hjælper skolerne i behandling af data fra benchmarkundersøgelserne

 


Uddannelsesbenchmark.dk tilbyder

  • Koncept for trivselsundersøgelser på skoler (elever, studerende, medarbejdere, virksomheder)
  • Support på praktisk gennemførelse af undersøgelser
  • Etablering af lokalt kvalitetsnetværk
  • Coaching af skolens kvalitetsarbejde
  • Igangsættelse af benchlearning
  • Konferencer om vores fælles udfordringer